Publicația VOTUL ONLINE – REALITATEA TIMPURILOR NOASTRE este disponibilă și în limba română

Ce este votul electronic? Ce tipuri există? Care sunt beneficiile votului electronic? Care sunt principalele preocupări cu privire la votul prin internet? Cum funcționează metodele de vot alternativ în Estonia și România? Care este situația actuală în Republica Moldova? – considerente pentru introducerea votului prin internet.

Acestea sunt câteva dintre subiectele principale dezvoltate în publicația „VOTUL ONLINE – REALITATEA TIMPURILOR NOASTRE” disponibilă acum și în limba română.

Votul prin internet nu mai este doar o alternativă a votului tradițional sau prin corespondență. Acesta poate deveni o realitate a unei societăți dominate de soluții tehnologice și de necesitățile timpurilor noastre, în care milioane de cetățeni și membri ai diasporei sunt limitați în a călători sau chiar a se deplasa la secțiile de vot pentru a-și exercita dreptul la vot. Implementarea votului prin internet comportă o serie de provocări de ordin politic, societal, financiar sau tehnologic, dar toate aceste provocări pot fi soluționate dacă există suficientă voință politică, cooperare dintre instituțiile publice, private și cetățeni.

Votarea prin internet trebuie să rămână o opțiune de vot, de rând cu celetradiționale, iar cetățenii să aibă posibilitatea de a alege cea mai convenabilă modalitate de a-și exprima voturile. O metamorfoză foarte rapidă de la votul tradițional la cel online, fără a lua în considerare eventualele riscuri, poate fi periculoasă, contraproductivă și poate compromite definitiv idea implementării votului online în viitor. În contrast, este recomandată implementarea graduală, începând cu alegeri de importanță mai mică, referendumuri locale sau consultări astfel încât cetățenii să poată înțelege bine funcționalitatea și beneficiile acestei opțiuni de vot. Nu este necesară copierea integrală a unei soluții. Pot fi împrumutate diverse elemente ale diverselor sisteme existente și racordate la opțiunile optime necesare unui sau altui stat.

Înțelegerea, dezvoltarea și implementarea acestei opțiuni va lua timp, resurse și mult efort din partea tuturor membrilor societății, va fi necesară crearea de coaliții largi dintre actorii politici, societatea civilă, mediul academic, comunități și cetățeni. Dar suntem siguri că orice stat democratic, mai devreme sau mai târziu, va alege și această opțiune de vot pentru organizarea scrutinelor electorale și cu cât mai devreme acest proces va fi pornit, cu atât mai rapid va fi construit un sistem fiabil, eficient și sigur, care să aducă beneficii enorme tuturor.

Publicat de Forumul Liberal European asbl, cu sprijinul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, Biroul pentru România și Republica Moldova și partenerii de cooperare: Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova), Asociația E-CIVIS (România) și Institutul Liberal pentru Analize Politice (LIPA Bulgaria).

Cofinanțat de Parlamentul European. Nici Parlamentul European, nici Forumul Liberal European asbl nu sunt responsabili pentru conținutul acestei publicații sau pentru orice utilizare care ar putea fi făcută din aceasta. Opiniile exprimate aici sunt doar ale autorului (autorilor). Aceste opinii nu refle ctă neapărat cele ale Parlamentului European și / sau ale Forumului Liberal European asbl.