Ambițioși, cu inițiativă, activi în viața comunităților din care fac parte și dornici de a schimba spre bine situația din Republica Moldova – așa pot fi caracterizați laureații premiului Champions of Change 2019. În cadrul Galei Champions of Change 2019, desfășurată la Chișinău pe 19 aprilie, 3 dintre ei au primit câte un grant în mărime de 1000 de Euro pentru a-și materializa mai ușor ideile: Ion BabiciMihai Chitaica și comunitatea Ask a Mom.

Proiectul Champions of Change este implementat de către Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova), în colaborare cu Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Germany). În perioada 15 martie – 17 aprilie 2019, s-au înregistrat în competiție tineri întreprinzători, formatori de opinie, analiști, persoane cu rezultate remarcabile în activități comunitare și/sau de interes public, ori au stabilit noi standarde în domeniul lor de activitate. Aceștia au fost nominalizați de echipa LID Moldova drept laureați ai premiului Champions of Change 2019, conform următoarelor criterii de eligibilitate:

  • inițiativele/ proiectele candidatului au impact și continuitate în societate;
  • creează, promovează standarde și așteptări noi în domeniul de activitate;
  • integritatea și reputația personală și profesională a promotorului este ireproșabilă;
  • participantul este deschis să coopereze și să susțină inițiative similare sau conexe, inclusiv prin schimb de experiență și mentorat;
  • candidatul este dedicat apărării și promovării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și valorilor democratice.

Competiția are trei premii speciale: Junior, Senior și Ambasador, pentru fiecare dintre acestea fiind oferit un grant în mărime de 1000 de Euro. Lista participanților la concurs poate fi accesată pe website-ul Think-Do-Tank-ului: http://www.lidmoldova.org/ro/champions-change-2019.

Proiectul Champions of Change este o premieră pentru Republica Moldova și are drept obiectiv identifcarea persoanelor cu inițiativă și promovarea poveștilor de succes. LID Moldova își propune stimularea inițiativelor publice benefice, consolidarea și implicarea comunităților în jurul obiectivelor comune de îmbunătățire a nivelului de trai, sporirea transparenței și eficienței în actul de guvernare și susținerea ideilor inovatoare de impact.