PREMIU DE EXCELENȚĂ pentru expertul LID Moldova, Victor GUZUN

Victor Guzun | expert LID Moldova pentru eGuvernare a fost desemnat laureat al PREMIULUI DE EXCELENȚĂ al Agenției de Guvernare Electronică pentru susținerea și promovarea democrației digitale prin aplicarea inovațiilor tehnologice în guvernare, pentru aport incontestabil la implementarea agendei de e-Transformare, pentru performanță în dezvoltarea și aplicarea soluțiilor electronice eficiente și contribuție substanțială la creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor publice, precum și cu ocazia marcării celor 10 ani de e-Guvernare în Republica Moldova.
Evenimentul a avut loc astăzi, când Agenția de Guvernare Electronică celebrează 10 ani de activitate. Cu această ocazie, a fost organizată o Gală a Premiilor de Excelență unde au fost premiate instituțiile și persoanele care au contribuit și continuă să contribuie la digitalizarea serviciilor guvernamentale din țară.