LIDFLASH | Dan NICU | expert LID Moldova [13.10.2022]

Informațiile și concluziile expuse în acest material aparțin în exclusivitate autorului, opinie personală.

Războiul de agresiune inițiat și purtat de Rusia împotriva Ucrainei a necesitat depunerea unor eforturi susținute de coagulare a gândirii colective în chestiuni de securitate regională, la nivelul societății din Republica Moldova cu implicarea observatorilor externi avizați din țări prietene. Printre aceste eforturi întreprinse de organizațiile societății civile se numără Forumul de Securitate ”Construind Reziliență, Asigurând Stabilitate, Creând Bunăstare”, organizat de către Fundația Friedrich Naumann for Freedom (FNF) în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”. Evenimentul care a reunit membri ai societății civile, comunității de experți, mediului diplomatic acreditat în Republica Moldova, a avut loc în perioada 11-13 octombrie la Chișinău, și a avut ca intenție de bază expunerea, prezentarea și clarificarea pozițiilor pe marginea căilor de a asigura reziliența și stabilitatea societăților din Europa Centrală și de Est în fața provocărilor puse în fața noastră prin războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Conferința internațională s-a bucurat de prezența ambasadorilor Ucrainei, Statelor Unite ale Americii, României, Marii Britanii și Poloniei la Chișinău, precum și a unor experți și analiști de anvergură afiliați unor think-tankuri consacrate din Uniunea Europeană, Ucraina, România și Republica Moldova. Evenimentul a fost onorat cu prezența de către oameni politici cu greutate din regiunea noastră, precum Kira Rudic, membră a Parlamentului Ucrainei, conducătoare a partidului ”Holos” și vicepreședintă a Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), și Dan Barna, vicepreședinte al Camerei Deputaților din România și, de asemenea, vicepreședinte al Uniunii Salvați România.

Valoarea evenimentului a fost creată, în primul rând, de sinergia de idei argumentate și opinii avizate care au vizat subiecte precum rezistența eroică a poporului ucrainean în fața sângeroasei și iraționalei invazii rusești, provocările de securitate create tuturor țărilor din Europa de acțiunile de sfidare a ordinii internaționale bazate pe reguli pe care le întreprinde Rusia, căi și metodele de asistență oferite Republicii Moldova ca stat extrem de vulnerabil în actuala situație. O importanță deosebită a fost acordată subiectului rezilienței în domeniul energetic, acestuia fiindu-i dedicată o sesiune separată de discuții, în care s-a discutat pe marginea decuplării iminente a Europei, inclusiv a Republicii Moldova, de resursele energetice provenite din Rusia.

Forumul de Securitate din aceste zile și-a atins scopul de a pune Chișinăul pe harta eforturilor comune ale tuturor europenilor de a strânge rândurile în fața agresiunii ruse asupra modului nostru de viață și asupra valorilor noastre, și de a coagula eforturile intelectuale ale cercetătorilor și experților în domeniile științelor politice, administrației publice și securității. Aceștia și-au atins scopul pentru care s-au reunit în cadrul conferinței: cel a face un schimb fructuos de idei, util pentru generarea de perspective originale și strategii realiste de consolidare a rezilienței și stabilității societăților noastre pentru a fi capabili să rezistăm în această perioadă deosebit de dificilă, și să ne asigurăm că vom ieși din ea mai puternici decât suntem și mai uniți sub egida valorilor fundamentale ale lumii noastre occidentale: libertate, stat de drept, ordine internațională bazată pe drepturi, economie de piață fără constrângeri imperialist-geopolitice, neadmiterea războiului ca mijloc de rezolvare a disputelor.