Activarea Potențialului Economic al Tinerilor (APET)

Proiectul are scopul de a dezvolta abilitățile antreprenoriale ale tinerilor la nivel național. Această abordare își propune să promoveze antreprenoriatul și Startupul ca piloni de bază pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și incluzive în sectorul antreprenorial.

Obiectivele proiectului țintesc elaborarea unei analize a instrumentelor de dezvoltare a ecosistemului start-up-urilor din Republica Moldova, crearea unui mecanism elaborat de sprijinire a finanțării start-up-urilor, precum și formarea unei rețele de advocacy pentru start-up-uri. Proiectul va combina o serie de activități de informare și formare pentru tineri – peste 50.000 de tineri informați despre oportunități și programe de sprijin a tinerilor antreprenori și peste 500 de tineri formați în start-up-uri și antreprenoriat, prin crearea unui curs online și a unui ghid GRATUIT.

La sfârșitul anului 2022 au fost organizate mai multe evenimente în cadrul proiectului APET.  Unul dintre ele a fost organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanților de start-up-uri și acceleratoare de afaceri din Republica Moldova.
La activitate au participat tineri beneficiari, aceștia au discutat despre barierele legale, de finanțare și fiscale pe care le au start-up-urile din Republica Moldova.
Rezultate:
– Formarea unei rețele de advocacy pentru lansarea unui program de sprijin pentru Start-upuri;
– Stabilirea unui set de priorități cheie de advocacy pentru a sprijini sectorul tinerilor înființări.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Activarea Potențialului Economic al Tinerilor, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării al RM, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook LID Moldova.