Comunitatea Aleșilor Locali Independenți (CLIC)

Proiectul are scopul de a consolida rețeaua CLIC care a fost lansată în 2021, de a recruta cel puțin 20 de membri noi și de a oferi sprijin pentru consolidarea capacităților pentru a depăși provocările cu care se confruntă în activitatea lor aleșii locali. Proiectul constă dintr-o serie de evenimente și activități de cercetare care sunt orientate spre mobilizarea și împuternicirea electivelor locale independente să organizeze campanii de advocacy pentru îmbunătățirea și consolidarea autonomiei locale.

Unul dintre principalele evenimente din cadrul proiectului a fost conferința „e-Democrația și utilizarea instrumentelor digitale în contextul reformei APL”.

Se știe că principalele provocări cu care se confruntă aleșii locali independenți pe parcursul mandatelor lor sunt:
✔️ lipsa oportunităților de schimb de experiență între candidații independenți din întreaga țară;
✔️ lipsa accesului la rețelele regionale și naționale de parteneri, donatori, experți etc.;
✔️ lipsa accesului la oportunitățile de finanțare.
Astfel, în cadrul conferinței au fost analizate capacitățile financiare și tehnologice ale APL-urilor din Republica Moldova de a implementa soluții de digitalizare a serviciilor locale. Totodată, participanții au discutat despre progresele în domeniul digitalizării administrației publice și a serviciilor publice locale.

Evenimentul a fost organizat de Laboratory of Initiatives for Development, cu sprijinul financiar al Friedrich Naumann Foundation Romania and Moldova, în parteneriat cu Platforma Națională a FSC din PaE.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook LID Moldova.