Prevederile legale privind securizarea spațiului audiovizual național din nou în atenția publicului

#LIDFLASH | expert Olga Guţuţui | În timp ce Parlamentul European atenționează că propaganda rusă este principala sursă de dezinformare în #Europa, în #Republica_Moldova, un grup de deputați din Parlament pregătesc terenul pentru a readuce pe piața media autohtonă programele audiovizuale și de radio rusești cu conținut informativ-analitic, militar și politic.

În acest sens, la data de 23 noiembrie 2020, a fost înregistrat un proiect de lege privind modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale.
Autorii proiectului, printre multe alte completări, propun modificarea articolului 17 alineat (4), care se referă la protejarea spațiului audiovizual național. Dacă în redacția actuală a legii, sunt permise spre transmisiune programe cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic doar cele produse în statele membre ale #UE, în #SUA şi #Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, atunci, în proiectul de lege propus, această formulă este înlocuită

#LIDFLASH
#massmedia #informare #politicacu cea care zice: „furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media sunt în drept să includă în oferta de servicii, transmiterea programelor de televiziune și de radio cu conținut militar, locale sau cele achiziționate din terțe state, care corespund prevederilor Concepției și Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova”. Respectiv, cel mai important document, la care se face referință acum în legea audiovizuală, dispare. Motivul este unul simplu, printre țările care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră se numără inclusiv Federația Rusă.