[ANALIZĂ Buletin Nr. 9] 2022 | Igor ARAMĂ | specialist în implementarea şi dezvoltarea guvernării electronice.

Context general

În ultimii ani, apariția e-guvernării și a serviciilor electronice a schimbat modul în care instituțiile și agențiile de stat își desfășoară activitatea în coraport cu beneficiarii de servicii publice. Guvernarea bazată pe soluții digitale definește generic utilizarea noilor tehnologii de comunicare și a aplicațiilor informatice de către administrația publică centrală și locală în scopul eficientizării activității personalului administrativ și a creșterii calității serviciilor publice prestate cetățeanului.

Ca rezultat, sistemele și procesele electronice au devenit la fel de importante ca hârtia și cerneala tradiționale. Într-un mediu de hârtie, o semnătură manuală, autorizează și autentifică conținutul unui document, care oferă un nivel de încredere și responsabilitate în desfășurarea activității. Prin urmare, semnăturile electronice extind funcția semnăturilor scrise de mână la documentele electronice, oferind o modalitate pentru ca două părți să-și desfășoare activitatea cu încredere într-un mediu electronic.

Metodele clasice de semnare și autentificare a documentelor au fost înlocuite de adevărate inovații tehnologice. Semnătura electronică este una dintre cele mai eficiente soluții folosite de persoanele fizice și juridice pentru securizarea și autentificarea documentelor. În practică, semnătura electronică oferă confirmarea fermă că un document digital a fost creat de persoana care l-a semnat și că întreg conținutul acestuia nu a fost modificat de la data emiterii sale. În contextul pandemiei de coronavirus, când fluxul de documente transmise electronic a crescut, semnătura electronică a căpătat o însemnătate și mai mare. Metodele tradiționale pentru semnarea si autentificarea documentelor au fost înlocuite rapid de inovații tehnologice menite sa ne eficientizeze si sa ne înlesnească munca și au devenit un ajutor de nădejde pentru orice persoana fizică sau antreprenor care nu vrea sa îsi piardă timpul stînd la cozi sau lovindu-se de birocrația complicata în interacțiunea cu instituțiile statului, sau cele private.

De fapt, dispunând de o semnătură electronică, aceasta îți permite sa semnezi acte/contracte cu ajutorul unui singur click, să te autentifici în sisteme informaționale de stat, sau să interacționezi cu companii private, bănci, etc., pentru a beneficia de serviciile de care ai necesitatea fără a pierde timpul și banii personali pentru deplasarea la instituții și oficiile acestora.

La moment, datele statistice pentru anul 2021 indică faptul că există circa 200 mii de utilizatori activi de semnături electronice, care reprezintă circa 9-10% din populația adultă a Republicii Moldova, ceia ce ne demonstrează că avem o problemă la nivel de stat în implementarea acestui scenariu de semnare a documentelor și de interacțiune la distanță.

Problema reticenței persoanelor fizice și juridice de a utiliza semnătura electronică ține de nivelul scăzut de încredere a acestora față de instrumentele electronice, lipsa cunoștințelor de utilizare, conștientizarea avantajelor și oportunităților oferite de utilizarea semnăturilor electronice, precum și cheltuielile aferente obținerii și utilizării certificatului cheii publice, care este de aproximativ 300 de lei pentru dispozitivului USB specializat în cazul persoanelor fizice și 15000 de lei anual în cazul persoanelor juridice.

Totodată, în cazul procurării unei cartele SIM cu semnătură integrată de la companiile de telefonie mobilă, prețul standard al unei semnături constituie 3 lei. Astfel, în cele mai dese cazuri, costul de obținere și utilizare a certificatului cheii publice împiedică utilizatorii ocazionali, în special persoanele fizice, să meargă la ghișeu pentru a o obține.

În acest context, Guvernul Republicii Moldova a elaborat Serviciu guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (MobiSign), ca o soluție pusă la dispoziție cetățenilor și organizațiilor, disponibilă gratuit atât pentru cetățenii din R. Moldova, cât și pentru diaspora, prin care și-a propus rezolvarea problemelor la nivel de țară în partea ce ține de folosirea pe scară largă a serviciilor electronice.

MobiSign este parte componentă a sistemelor informaționale de stat ale Republicii Moldova și are drept scop oferirea unui mecanism eficient, fiabil și modern de identificare electronică pentru autentificarea în cadrul sistemelor informaționale și creare a semnăturilor electronice avansat calificate, prin intermediul aplicației mobile.

Spre deosebire de alte tipuri de semnătură digitală, disponibile pe teritoriul Republicii Moldova, aplicația MobiSign oferă o serie de avantaje semnificative: este gratuită, nu necesită cititoare de carduri, poate fi descărcată direct pe telefon și permite interacțiunea electronică securizată între cetățeni, mediul de afaceri și autoritățile publice.

Aspecte normative

În Republica Moldova, cadrul normativ care stabilește regimul juridic al semnăturii electronice şi al documentului electronic, inclusiv cerințele principale faţă de valabilitatea acestora şi cerințele principale față de serviciile de certificare este stipulat prin Legea nr.91/2014 privind semnătura electronica și documentul electronic.

De fapt, prin adoptarea legii menționate, a fost transpusă legislația europeană, care se bazează în principal pe Directiva 1999/93/CE şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L13 din 19 ianuarie 2000, care stipulează obligații comune pentru furnizorii de servicii de certificare și norme comune privind răspunderea și mecanismele de cooperare pentru a asigura recunoașterea transfrontalieră a semnăturilor și certificatelor în întreaga Comunitate Europeană.

Totodată, în anul 2014 a fost implementat Regulamentul Uniunii Europene privind serviciile de identificare electronică și de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, care are drept scop consolidarea și utilizarea identificării digitale și a semnăturilor în întreaga Uniune Europeană. Esența acestor reglementări ale Uniunii Europene includ eliminarea barierelor existente pentru tranzacții electronice sigure, de încredere și ușor de utilizat, precum și potențialul de a permite semnăturilor electronice să atingă cele mai înalte niveluri de securitate.

La data de 18 mai 2022, Guvernul a aprobat Conceptul și Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă MobiSign, care reprezintă o soluție de identitate electronică bazată pe aplicații mobile și are ca obiectiv principal oferirea instrumentului de autentificare și semnare a documentelor electronice gratuit.

Ce este MobiSign?

Așadar, cu siguranță Serviciului guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă MobiSign, care reprezintă identitatea digitală a persoanei, are aceeași valoare și putere juridică, precum semnătura olografă (de mână), doar că nu necesită prezența persoanei, pierderea de timp și bani.

Cu ajutorul identității electronice MobiSign putem semna documente electronice, declarații etc. sau să întocmim cereri de la distanță pentru anumite servicii, care, în mod obișnuit, sunt accesibile doar prin prezență fizică cu prezentarea unui act de identitate. Identitatea electronică mai este și o confirmare că în fața calculatorului sau telefonului mobil suntem chiar noi.

Prin intermediul acestui serviciu, va fi posibilă autentificarea în sisteme informaționale și semnarea electronică a documentelor electronice și de pe calculator. Pentru aceste activități,

utilizatorul va utiliza dispozitivul mobil pe care este instalată aplicația mobilă corespunzătoare serviciului guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (MobiSign) împreună cu calculatorul.

Aplicația MobiSign poate fi descărcată și instalată din „Google Play” sau ”App Store”, absolut gratuit.

Un avantaj esențial, este că această semnătură nu necesită utilizarea dispozitivelor fizice specializate (cartelă SIM, dispozitiv USB specializat sau cartelă criptografică), care presupune costuri de achiziție și probleme logistice legate de depozitarea, transportul și distribuția acestora, în special deoarece acestea sunt realizate într-un mod reglementat. Dispozitivele fizice au, de asemenea, proprietatea de a fi pierdute, uzate sau distruse fizic prin neglijență. În cazul MobiSign este suficient doar telefonul mobil care descarcă aplicația și poate fi folosită cu succes, fără a avea necesitatea de a schimba dispozitivul fizic după o perioadă de timp, sau al returna producătorului dispozitivului. Soluțiile mobile sunt, de asemenea, mai ușor și mai convenabil de utilizat, inclusiv din afara teritoriului Republicii Moldova.

Este necesar de menționat că implementarea serviciului MobiSign, într-un timp foarte scurt va revoluționa domeniul semnăturii electronice și prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu (I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, I.M. Orange Moldova S.A., I.M. Moldcell S.A.) vor fi obligați să-și revadă politica de eliberare a semnăturilor electronice, prestând serviciul în mod gratuit. Or, în caz contrar, serviciile oferite de către aceste instituții, companii nu vor mai fi folosite de cetățeni.

Serviciul MobiSign, va fi pus la dispoziția atât cetățenilor și organizațiilor din Republica Moldova, cât și pentru diaspora. De fapt, pentru cetățenii din diaspora, acest serviciu este mult așteptat, deoarece oferă rapiditate si timpi mai mici de așteptare. Depunerea unor documente la oficiile consulare și misiunilor diplomatice pentru a beneficia de un serviciu public, însemnă, de multe ori, deplasări la distanțe mari, timp pierdut la cozi și ghișee, doar pentru a descoperi ca îți lipsește un act fără de care nu le poți depune. Chiar dacă birocrația poate fi descurajantă, este bine de știut că majoritatea serviciilor pot fi obținute online, de regula pe site-urile oficiale ale oficiile consulare și misiunilor diplomatice. MobiSign va oferi posibilitatea cetățeanului să se deplaseze doar o singură dată la consulat pentru a-și stabili identitatea electronică pentru MobiSign și ulterior poate accesa toate serviciile online, aplicând semnătura electronică direct din telefonul acestuia. Asta înseamnă ca cetățenii vor economisi foarte mult timp și bani, întrucît vor depune documentele semnate electronic în doar câteva minute, din câteva click-uri de mouse.

Cum putem obține MobiSign?

Avînd aplicația mobilă a serviciului MobiSign instalată din „Google Play” sau ”App Store” și datele personale introduse în aceasta, înregistrarea identității utilizatorului pentru serviciul MobiSign are loc prin una din următoarele modalități:

  1. Folosind o altă semnătură electronică, fără necesitatea prezenței fizice:

Selectează din aplicația mobilă a serviciului MobiSign, modalitatea de înregistrare cu ajutorul altei semnături electronice. Semnează cererea de înregistrare folosind o altă semnătura electronică prin intermediul serviciului MSign. După semnare, scanează sau accesează direct codul QR generat. Urmează instrucțiunile pentru a confirma denumirea dispozitivului mobil, introduce codul PIN și activa la dorință biometria pentru autentificare.

  1. Vizitând un centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice sau o misiune diplomatică a Republicii Moldova, vei:

Prezenta un act de identitate registratorului pentru a-ți valida identitatea. Semna cererea de înregistrare tipărită și eliberată de către registrator. După confirmarea semnării, vei scana codul QR de pe cerere. În final vei urma instrucțiunile pentru a confirma denumirea dispozitivului mobil, introduce codul PIN și activa la dorință biometria pentru autentificare.

Logica înregistrării inițiale la oficii reiese din necesitatea de verificare a datelor personale ale unui utilizator și confirmarea identității acestuia pentru a efectua procesul de certificare inițială a cheii publice.

Pe viitor se propune a fi registratori și Centrele unificate de prestări a serviciilor publice din cadrul primăriilor, precum și participanții privați cointeresați (bănci, operatori de telefonie mobilă ect.)

Totodată, soluția nu exclude, de asemenea, posibilitatea de a implementa înregistrarea utilizatorilor la distanță prin mecanisme parțial automatizate sau complet automatizate care ar verifica datele transmise de către solicitanții de semnătură, inclusiv fotografii și înregistrări video, pe baza înregistrărilor de stat și a altor surse de date de verificare. O astfel de posibilitate va fi evaluată ulterior la un nivel tehnic adecvat pentru a menține un grad ridicat de asigurare a identificării corecte a solicitantului și pentru a preveni o posibilă fraudă în acest proces.

Cum ne autentificăm cu serviciul MobiSign în sisteme informaționale?

Accesezi un serviciu ce necesită autentificare și soliciți autentificarea. Vei fi redirecționat către serviciul MPass. Din soluțiile de autentificare disponibile în cadrul serviciului MPass, scanează codul QR afișat de MobiSign sau apasă pe acesta dacă accesezi direct de pe mobil. Introduci codul PIN sau folosește autentificarea biometrică pentru a confirma autentificarea în aplicația MobiSign. După ce serviciul MobiSign finalizează procesul de autentificare, serviciul MPass primește confirmarea autentificării și vei fi redirecționat la serviciul dorit.

Cum semnăm documente?

Accesînd interfața web a serviciului MSign, scanează codul QR afișat de MobiSign sau apasă pe acesta dacă accesezi direct de pe mobil. Introdu codul PIN pentru aprobarea semnării documentului sau documentelor în aplicația MobiSign. După ce serviciul MobiSign finalizează procesul de semnare, serviciul MSign obține documentele semnate și afișează rezultatul final.

Cum verificăm documentele semnate?

Accesezi serviciul guvernamental MSign (msign.gov.md). Selectează opțiunii „Verifică”. Încarcă unul sau mai multe fișiere spre verificare. Apasă pe „Verifică documentul”. MSign îți va afișa statutul semnăturii, semnatarul și data semnăturii.

Cum migrăm pe alt telefon, dacă îmi schimb telefonul.

Instalezi aplicația MobiSign pe telefonul nou. Vă înregistrați în MobiSign pe telefonul nou semnînd cererea cu MobiSign de pe telefonul vechi. Suspendați MobiSign pe telefonul vechi, dacă nu mai aveți nevoie de acesta.

Așadar, este necesar de menționat că dreptul de utilizare a serviciului va putea fi obținut după confirmarea identității și înregistrarea la operatorii desemnați pentru certificarea cheii publice din cadrul instituțiilor prestatoare: Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice și misiunile diplomatice și oficiile consulare pentru înregistrarea beneficiarilor MobiSign din diasporă. Totodată, nu este exclusă posibilitatea înregistrării utilizatorilor la distanță.

După confirmarea înregistrării, MobiSign poate fi folosit pentru semnare documente electronice în diferite contexte, de la semnare cereri de concedii și contracte, pînă la depuneri cereri la servicii electronice, semnare petiții și eventual vot online. Fiind o semnătură electronică calificată, cu ajutorul MobiSign puteți semna orice document în relații civile, cum ar fi un contract de muncă, cererea de concediu sau o recipisă.

Acest serviciu oferă posibilitatea de autentificare și semnare a documentelor în toate sistemele informaționale integrate cu Serviciul de autentificare și control al accesului MPass și Serviciul integrat de semnătură electronică MSign (Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, MCabinet – unde poți accesa datele tale ca persoană fizică sau ca administrator al unei entități juridice. Fiind gratis și avînd scop de utilizare în masă, MobiSign permite autentificarea sigură a cetățenilor în sisteme medicale, unde aceștia pot accesa date medicale confidențiale sau să se programeze la medic.)

În acest context, putem afirma că tehnologia semnăturii electronice urmează a fi una revoluționară și va fi prezentă în multe domenii ale vieții noastre de zi cu zi. Aceasta va aduce o eficiență mai mare a afacerii și economii de costuri și va fi adoptată din ce în ce mai mult ca instrument de comunicare dintre cetățeni, sectorul privat și autoritățile publice.

Tendințele digitalizării serviciilor publice în Republicii Moldova, duc spre dezvoltarea soluțiilor electronice care le vor înlocui pe cele tradiționale, oferind cetățenilor oportunitatea de a beneficia de servicii digitale eficiente în mod gratuit și în timp redus.

Cu siguranță putem spune că serviciu guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă (MobiSign), va spori accesibilitatea serviciilor electronice, disponibile atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, precum și va pune bazele implementării unui vot electronic, inclusiv din diaspora.