#TheBestWayBulletin | Nicolae ARNĂUT | expert LID Moldova [31.10.2022]

Summitul Parteneriatului Estic, 15 decembrie 2021, părea că consemnează un eșec pentru Parteneriatul Estic și oferea o speranță de control în regiune, a Federației Ruse. În fapt singurele aspecte importante recunoscute la Summit, pentru Georgia, Republica Moldova şi Ucraina fiind acelea de a consolida cooperarea cu UE, precum şi sa luat act de aspirațiile europene a partenerilor.[1] Subiectul viitorului European al Republicii Moldova părea să fi pierdut din actualitate în condițiile când la 24 februarie 2022 Rusia a atacat Ucraina fiind declanșat un conflict deschis de agresiune directă a statului Ucrainean.

Pe 24 februarie, Rusia declanșa invazia armată asupra Ucrainei, masând mii de soldați și echipamente militare în apropiere de granițele Ucrainei, și ceea ce se credea inițial a fi o agresiune pentru capturarea definitivă a regiunilor Donețk și Lugansk din estul țării s-a transformat într-un război total care a cuprins întreaga țară. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat ordinea de securitate europeană și mondială în același timp a influențat foarte mult și percepțiile la nivelul Uniunii Europene în special la nivel de comunicare a liderilor de guverne, de state.

Înalții oficiali ai Comisiei Europene, ai Consiliului European, au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina, și nu doar mesaje de sprijin, dar și suport concret – financiar, militar, politic – în lupta față de agresiunea Rusiei. Măsurile venite din partea Uniunii Europene în comun cu Statele Unite pentru a sancționa agresiunea din partea Rusiei au influențat procesul de integrare europeană într-un mod pozitiv.  Ucraina avea nevoie de mesaje puternice politice și geopolitice de susținere iar conducerea Ucrainei a acționat rapid și a făcut tot posibilul pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană și de a obține o recunoaștere a acestei perspective europene.

La 28 februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană pe fondul invaziei militare a Rusiei asupra țării sale,  aspect care a încurajat Georgia și Republica Moldova să facă același lucru. [2] Astfel, la data 3 martie, cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnată de președintele Maia Sandu, premierul Natalia Gavrilița și președintele Parlamentului Igor Grosu.

Acest lucru se întâmpla după ce inițial Comisia Europeană a înmânat la 11 aprilie, la Luxemburg, Republicii Moldova chestionarul cu privire la cererea de aderare la UE pe care autoritățile de la Chișinău au trebuit să-l completeze în vederea declanșării oficiale și formale a procesului de aderare la Uniune. Chestionarul Comisiei Europene expediat Republicii Moldova includea 369 de întrebări ce cuprindeau domeniile criteriilor politice și economice structurate în 33 de capitole din acquis-ul Uniunii Europene ce evaluează disponibilitatea unei țări care a depus cererea de aderare de a dobândi statutul de țară candidată și de a începe negocierile de aderare cu UE.[3]

Războiul din Ucraina deschidea o noua pagina a relațiilor dintre UE – Ucraina, Moldova, Georgia prin depunerea cererilor de aderare la UE , 28 februarie Ucraina , 3 martie – Georgia și Moldova. Comisia Europeană a evaluat aptitudinea țărilor candidate pe baza „respectului și angajamentului” ținând cont de prevederile articolul 2 din TUE, care include, printre altele, statul de drept, democrația, nediscriminarea, opinând că Ucrainei și Moldovei ar trebui să li se acorde statutul de candidat de către Consiliul European – dar nu și Georgiei.[4]

În cadrul Consiliului European din 23 iunie 2022, liderii UE au acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE deschizând noi perspective de dezvoltare de care Moldova poate beneficia, precum:

 • perspectivă exactă de aderare la Uniunea Europeană,
 • justiție corectă, instituții publice reziliențe,
 • acces la o piață internațională extinsă pentru producătorii moldoveni,
 • dezvoltare durabilă, independență economică și energetică, atractivitate pentru investitori străini, asistență și sprijin pentru realizarea reformelor în domeniile-cheie,
 • acces direct la programe europene.[5]

Ținând cont de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei UE a acționat în regim de urgență oferind 243 de milioane EUR sub formă de asistență umanitară pentru a ajuta civilii afectați de războiul din Ucraina. din această sumă 13 milioane EUR pentru Republica Moldova.[6]

De asemenea ce ține de asistență macrofinanciară în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei și efectele negative ale acesteia inclusiv asupra stabilității economice și financiare a Republicii Moldova, Consiliul a decis, la 4 aprilie 2022, să desfășoare o operațiune de asistență macrofinanciară în valoare de 150 de milioane EUR.[7] Asistența  sub formă de împrumuturi și granturi în beneficiul Republicii Moldova fiind preconizată a fi efectuată  în trei tranșe care urmează să fie deblocate în perioada 2022-2024.[8]

Un alt aspect benefic care a urmat după obținerea statului de țară candidată la UE a fost adoptarea unui regulament de liberalizare temporară a comerțului în privința a șapte produse agricole din Republica Moldova care nu sunt deja complet liberalizate: roșiile, usturoiul, strugurii de masă, merele, cireșele, prunele și sucul de struguri.[9] Aceasta însemnând că Republica Moldova poate cel puțin să își dubleze exporturile de astfel de produse – pentru o perioadă de un an – către Uniunea Europeană fără taxe vamale.

 • Lista de măsuri pe care trebuie să le întreprindă R. Moldova după ce a obținut statutul de țară candidată .

Cu siguranță prin statutul de țară candidată, Moldova își asumă o listă de măsuri pe care trebuie să le întreprindă țara noastră după ce a obținut acest statut printre cele mai importante fiind :

 1. Finalizarea reformei cuprinzătoare a sistemului de justiție lansată recent în toate instituțiile din lanțurile de justiție și de urmărire penală, pentru a le asigura independență, integritate, eficiență, responsabilitate și transparență, inclusiv prin utilizarea eficientă a verificării activelor și supraveghere democratică eficientă.
 2. Remedierea deficiențelor identificate de OSCE/ODIHR și Consiliul Europei/Comisia de la Veneția.
 3. Îndeplinirea angajamentelor de a lupta împotriva corupției la toate nivelurile, luând măsuri decisive pentru investigații pro active și eficiente și un istoric credibil de urmăriri penale și condamnări.
 4. Implementarea angajamentului de „dezoligarhizare”, prin eliminarea influenței intereselor în viața economică, politică și publică.
 5. Consolidarea luptei împotriva crimei organizate, pe baza evaluărilor detaliate ale amenințărilor, cooperarea sporită cu partenerii regionali, UE și internaționali și o mai bună coordonare a organelor de drept; în special, să pună în aplicare un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru lupta împotriva criminalității financiare și spălarea banilor.
 6. Creșterea capacității de a realiza reforme și de a oferi servicii publice de calitate, inclusiv prin intensificarea implementării reformei administrației publice, evaluarea și actualizarea strategiei de reformă a administrației publice.
 7. Finalizarea reformei managementului financiar public, inclusiv îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile guvernamentale.
 8. Sporirea implicării societății civile în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile.
 9. Consolidarea protecției drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile și să-și susțină angajamentele de a spori egalitatea de gen și de a lupta împotriva violenței împotriva femeilor.[10]
 • În același context după ce a obținut statutul de țară candidată la UE, R. Moldova trebuie să parcurgă o serie de pași importanți în procesul de aderare la Uniune aceștia fiind :
 • Negocierile de aderare sunt deschise după acordul acordul tuturor celor 27 de membri ai Consiliului UE;
 • În timpul negocierilor, țara va implementa legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere;
 • După ce negocierile cu toate cele 27 de guverne ale UE sunt încheiate, Comisia emite o Opinie privind gradul de pregătire să devenim membri;
 • În baza Opiniei, statele membre decid unanim să încheie negocierile. Parlamentul European oferă acordul său;
 • Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică Tratatul de Aderare. Țara devine membru al UE.[11]

Fig.1: Pașii pe care trebuie să-i întreprindă R. Moldova pentru a adera la UE[12]

 

 

 

Moldova între provocări și oportunități

Statutul de țară candidată la UE este un pas important, care plasează Moldova pe calea aderării la UE doar dacă reușește să se reformeze și să se transforme cu succes pentru a respecta standardele UE. Vorbind despre Moldova, liderul European Ursula von der Leyena a pus accentul în special pe reforme în domenii precum statul de drept, justiția, lupta împotriva corupției și drepturile fundamentale.[13]

Marea provocare țin de procesul de implementare și realizare a reformelor luând în considerație că Moldova poate pierde statutul de țară candidată, dacă nu îndeplinește condițiile cerute de UE. În acest sens urmând a fi permanent monitorizată de UE iar un prim raport împreună cu o evaluare detaliată a țării, până la sfârșitul anului 2022 urmează a fi furnizat . Este un prim exercițiu de cooperare instituțională în vederea implementării legislației și standardelor UE .

O altă provocare ține de poziția ostilă a Rusiei  care continuă să își orchestreze acțiunile de politică externă utilizând în același timp acțiuni de hard power prin intensificarea acțiunilor militare în Ucraina dar și soft power prin menținerea influenței în zonă făcând uz de mijlocele de propagandă și fake news  prin regimurile separatiste din zonele controlate.  În acest fel asigurându-și un spațiu de manevră coercitivă asupra guvernelor din zona est europeană cum este și în cazul Republicii Moldova.

Oricât ar suna de paradoxal pe lingă provocările menționate mai sus  războiul ruso-ucrainean oferă în același timp și perspective pozitive unice ca aspect geopolitic și economic. Primul aspect ține de contextul geopolitic favorabil prin reglementarea conflictului transnistrean, care după mai mult de 30 de ani reapare pe agenda de soluționare și reîntregire a teritoriului Republicii Moldova. Astăzi existând toate premisele ca Ucraina să câștige acest război iar în scop de securizare a frontierei de vest ar ajuta indirect Republica Moldova să își reîntregească teritoriul înlăturând prezența armatei a 14-a în regiune.

Un al doilea aspect ține de modelul unic de cooperare la nivelul UE lansat în premieră  de către Emmanuel Macron, care prevedea  crearea unei comunități politice europene, și care în opinia lui ar permite Republicii Moldova să-şi „accelereze” aderarea la UE.[14] Acest proiect urmând a fi o organizație europeană nouă care să apropie aderarea și alte state care împărtășesc valorile democratice și care să asigure structurarea mai puternică a relațiilor economice în special aspectul energetic și de investiții.

Concluzii

Astăzi prin depunerea dosarului de aderare a Republicii Moldova la UE cetățenii și-au făcut alegerea care este bazată pe aspirațiile europene a fiecăruia dintre noi. O Moldovă europeană va aduce mai multă stabilitate în Estul Europei, va dezvolta comerțul și va extinde prosperitatea regiunii. Statutul de țară candidată ne oferă, de asemenea, oportunitatea de a găsi o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, permițându-ne să reintegram regiunea și să ne consolidăm în continuare Moldova.

Astăzi Moldova trebuie să fie  gata pentru această oportunitate care i se oferă învățând din experiența pozitivă de integrare rapidă a țărilor baltice dar și din greșelile țărilor balcanice care urmează această cale de mai mult de 10 ani.  Ținând cont de contextul creat, Guvernul Republicii Moldova este forțat în lipsa experienței ce ține de cadrul normativ european și cadrelor specializate în integrare europeană să solicite suport la nivel european în acest sens.

[1] Consiliul European, Summitul Parteneriatului Estic, 15 decembrie 2021, accesat  în data de 10 octombrie, 2022 , https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/12/15/

[2] Robert Lupițu, R. Moldova a completat chestionarul de aderare la UE, iar Maia Sandu va conduce Comisia pentru integrare europeană a țării: Aderarea este lumina de la capătul tunelului de care avem nevoie cu toții, accesat în data de 10 octombrie, 2022, https://www.caleaeuropeana.ro/r-moldova-a-completat-chestionarul-de-aderare-la-ue-iar-maia-sandu-va-conduce-comisia-pentru-integrare-europeana-a-tarii-aderarea-este-lumina-de-la-capatul-tunelului-de-care-avem-nevoie-cu-totii/.

[3] Ibid.

[4] What’s up EU, Andreea FLOREA, În lumina reflectoarelor — Statutul de țară candidată la UE a fost acordat Moldovei și Ucrainei, accesat  în data de 12 octombrie, 2022, https://whatsupeurom.substack.com/p/whats-up-eu-statutul-de-candidat

[5] Ziarul de Gardă, Ce reprezintă statutul de țară candidată la aderarea la UE? Beneficiile acestuia și pașii următori pe care trebuie să-i întreprindă R. Moldova, accesat  în data de 12 octombrie, https://www.zdg.md/importante/ce-reprezinta-statutul-de-tara-candidata-la-aderarea-la-ue-beneficiile-acestuia-si-pasii-urmatori-pe-care-trebuie-sa-i-intreprinda-r-moldova/

[6] Consiliul European, Relațiile UE cu Republica Moldova, accesat  în data de 12 octombrie, https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/moldova/

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ziarul de Gardă, op.cit.

[11] Ibid.

[12] MAEIE, MAEIE explică aderarea la UE, accesat  în data de 15 octombrie, 2022, https://mfa.gov.md/ro/content/maeiexplica-aderarea-la-ue

[13] TRT, Von der Leyen privind acordarea statutului de candidat Ucrainei și Moldovei, accesat  în data de 15 octombrie, 2022 , https://www.trt.net.tr/romana/lume/2022/06/17/mesajul-lui-zelenski-1844883

[14] Digi24.ro, Maia Sandu salută inițiativa lui Emmanuel Macron de creare a unei „comunități politice europene”, accesat  în data de 24 octombrie, 2022, https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/maia-sandu-saluta-initiativa-lui-emmanuel-macron-de-creare-a-unei-comunitati-politice-europene-1945821