“LID Moldova’s Annual Report 2022: A Year of Impact and Growth”


LID Moldova’s Annual Report 2022: A Year of Impact and Growth


LID Moldova, a leading non-profit organization dedicated to promoting sustainable development in Moldova, has recently released its annual report for the year 2022. The report highlights the organization’s achievements, challenges, and future goals.

The annual report of LID Moldova is a comprehensive document that provides an overview of the organization’s activities, projects, and impact on the community. The report covers various aspects of the organization’s work, including environmental sustainability, social inclusion, and economic development.

In 2022, LID Moldova implemented several projects aimed at promoting sustainable development in Moldova. One of the most significant projects was the Green Schools Initiative, which aimed to improve the environmental sustainability of Moldova’s schools. The initiative involved the installation of solar panels, energy-efficient lighting, and other environmentally friendly features in several schools across the country.

In addition to the Green Schools Initiative, LID Moldova also launched several other projects in 2022, including the Women in Business Program, which aimed to promote entrepreneurship among women in Moldova, and the Youth for Sustainable Development Program, which aimed to empower young people to take an active role in promoting sustainable development.

Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, LID Moldova was able to make significant progress in achieving its goals in 2022. However, the organization also faced several challenges, including limited funding and the need for greater collaboration with government agencies and other stakeholders.

Looking ahead, LID Moldova has set ambitious goals for the coming years, including expanding its programs to reach more people across Moldova and working more closely with government agencies to promote sustainable development at the national level. The organization is also committed to continuing its efforts to promote environmental sustainability, social inclusion, and economic development in Moldova.

In conclusion, the release of LID Moldova’s annual report for the year 2022 highlights the organization’s commitment to promoting sustainable development in Moldova. The report provides valuable insights into the organization’s achievements, challenges, and future goals, and serves as a roadmap for the organization’s continued efforts to create a more sustainable and equitable future for all Moldovans.

You can find the Annual Report down here:

Raport-LID-Moldova_compressed

Cărbuna, satul unde tehnologia și ecologia se îmbină în beneficiul comunității

Cărbuna, satul unde tehnologia și ecologia se îmbină în beneficiul comunității


Primarul Consantin Cecoi, care a participat la mai multe activități și campanii organizate de LID Moldova pe parcursul mandatului său de primar independent a implementat cu succes un proiect ce implică utilizarea energiei regenarabile prin intermediul panourilor foto-voltaice.

Satul Cărbuna, din raionul Ialoveni, este o localitate mică, dar exemplară în ceea ce privește îmbinarea dintre tehnologie și ecologie, în beneficiul comunității locale. Prin intermediul unui proiect guvernamental, localitatea a reușit să renunțe la sursele de energie tradiționale și să folosească surse regenerabile pentru iluminatul stradal. Într-un interviu cu primarul Constantin Cecoi, aflăm detalii despre procesul de implementare a proiectului, impactul acestuia, continuitate și viziuni de viitor.


Sursa de inspirație pentru proiectul de alimentare cu energie regenerabilă a fost primarul satului Feștelița, raionul Ștefan-Vodă, care a implementat un proiect similar. Primarul Constantin Cecoi a scris proiectul adaptat necesităților și cerințelor specifice ale satului Cărbuna. În ceea ce privește funcționarea proiectului, energia produsă de panourile fotovoltaice este livrată în rețea pe timp de zi, iar noaptea energia necesară este preluată din rețea. Surplusul de energie este redirecționat către alte locuri de consum, cum ar fi școala sau grădinița.

Proiectul a fost implementat prin intermediul programului “Diaspora Acasă Reușește”. Guvernul Republicii Moldova a alocat 250 de mii de lei, cetățenii din diasporă – 158 de mii de lei, primăria satului Cărbuna – 120 de mii de lei, Consiliul Raional – 20 de mii de lei și un ONG local, Proiectul Casa Mare, a venit cu o contribuție de 1000 de euro.


Primarul Constantin Cecoi a declarat că intenționează să continue acest proiect, depunând un proiect nou, care vizează sondele de apeduct din localitate. În ceea ce privește procesul de depunere a proiectului, acesta implică un formular de aplicare, un set de reguli financiare care trebuie respectate și o limită maximă de 500 de mii de lei pentru proiect și minimă de 300 de mii de lei, iar sumele cheltuite suplimentar sunt acoperite de către fondurile oferite de diasporă. Contribuția primăriei trebuie să fie mai mică de 100 de mii de lei, iar cea a Guvernului de 250 de mii de lei. ONG-urile, sponsorii sau partenerii pot dona cât doresc.

Cărbuna este un exemplu strălucit de localitate care a reușit să implementeze un proiect ecologic și durabil, care va avea beneficii în timp pentru comunitatea locală și pentru mediul înconjurător.