Reflecții asupra #BEFREE FEST 2023 – O Celebrare a Libertății și Responsabilității Artistice

Stimată comunitate a Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare “LID Moldova”,

Suntem încântați să împărtășim momentele deosebite și realizările festivalului recent încheiat, #BEFREE FEST 2023 – Festivalul Internațional al Artelor Contemporane. Desfășurat la Teatrul Fără Nume din Chișinău în perioada 3-9 noiembrie, această ediție a marcat un moment semnificativ în eforturile noastre de a promova libertatea și responsabilitatea artistică, în parteneriat cu Fundația Friedrich Naumann.

BEFREE FEST nu este doar un festival, este un proiect de reflecție asupra libertății prin artă, cuprinzând producții de teatru, dans, muzică și film. Festivalul aspiră să susțină creativitatea în toate formele sale, depășind granițele și devenind un adevărat Festival Internațional al Artelor Contemporane. Înrădăcinat în ideea de eliberare atât pentru artiști, cât și pentru public, #BEFREE FEST își propune să servească drept centru de conexiune pentru culturi diverse, stiluri, viziuni, forme de artă, personalități și personaje.

Sub tema generală „Prin Noi Înșine”, această a 5-a ediție a festivalului a prezentat mesaje la fel de consistente, idei ingenioase și spectacole variate. Programul atent curatoriat a inclus producții captivante precum “CEI DOI” de Ianoș Petrașcu, “PATTERN” de Daniel Chirilă și “MAHAMAYA” de Ivan Vyrypaev.

Acest amalgam unic de teatru, dans, muzică și film oferit de festival a adus noi oportunități mediului cultural din Chișinău de a interacționa cu producții internaționale centrate pe ideile de Libertate și Responsabilitate. A fi liber, așa cum s-a subliniat în această ediție, înseamnă a fi responsabil pentru propria persoană, viață și situație economică și socială.

BEFREE FEST a reprezentat o platformă pentru explorarea unor noi viziuni artistice și forme de expresie scenică. Cu accentul pus pe abordarea unor subiecte dificile și influențarea peisajului cultural al țării, festivalul a avut ca scop introducerea de noi tendințe, imagini și formule artistice. Obiectivele cooperante de aducere în discuție a subiectelor incomode și influențare a vieții culturale au fost îndeplinite printr-o serie de evenimente pe parcursul unei săptămâni, fiecare zi având câte una sau două reprezentații și stimulând interacțiunea dintre artiști, spectatori și participanții la festival.

Audiența diversă a festivalului, care a cuprins toate generațiile, culturile, nivelurile sociale și domeniile profesionale, a demonstrat o deschidere sporită către documentare, spectacole de teatru fizic și discuții privind chestiuni sensibile ale societății. Studenți, persoane în vârstă, localnici, turiști și persoane din mediul rural au contribuit la o țesătură bogată de perspective prezente la #BEFREE FEST.

În încheiere, adresăm sincere mulțumiri tuturor celor care au susținut și au participat la festival, contribuind ca acesta să devină o experiență cu adevărat memorabilă. Împreună, continuăm să depunem eforturi pentru o lume care apreciază complexitatea și observă frumosul nu doar în lucrurile ordinare, ci și în lucrurile neordinare.

Mulțumim Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, Clusterului EUNIC Moldova, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Ambasadei Austriei la Chișinău, Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova, Ambasadei Republicii Slovace în Chișinau, OWH Studio, TVR Moldova, Companiei Teleradio Moldova, Jurnal FM, JurnalTV.md, Agora.md, Ea.md, diez, Youth.md. pentru parteneriatul valoros în realizarea #BEFREE FEST.

Vă mulțumim că faceți parte din călătoria #BEFREE FEST.

Cu considerație,

Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare “LID Moldova”

LID Moldova își consolidează competențele în domeniul scrierii proiectelor

În perioada 12-15 septembrie 2023, Fundația LIDMoldova a participat la seminarul de instruire pentru scrierea proiectelor cu accent pe eficiență în dezvoltare, elaborat de către Platforma Națională din Moldova, Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic, având drept scop dezvoltarea abilităților de elaborare și implementare a proiectelor de succes.

În cadrul seminarului participanții au acumulat cunoștințe semnificative și abilități practice, pregătindu-se pentru o implicare mai activă în dezvoltarea comunității lor. Au fost abordate următoarele aspecte:

 • Structura și elementele cheie ale unui proiect: Seminarul a început cu o prezentare a conceptului de proiect, inclusiv structura sa fundamentală. Participanții au învățat despre componentele esențiale ale unui proiect de succes, cum ar fi identificarea și descrierea problemelor, scopurile și obiectivele clare și metodologia de implementare.
 • Recomandări pentru scrierea unui proiect de succes: În prima zi a instruirii, au fost oferite recomandări esențiale pentru întocmirea unui proiect de succes. Participanții au învățat să identifice și să prioritizeze problemele în cadrul proiectelor, să formuleze corect scopurile și obiectivele acestora și să elaboreze un plan de activități și un buget eficient.
 • Detalii despre implementare și monitorizare: A doua zi a instruirii s-a concentrat pe elemente suplimentare ale proiectelor, cum ar fi elaborarea metodologiei de implementare, planificarea activităților și monitorizarea și evaluarea proiectului. Aceste cunoștințe vor ajuta participanții să-și gestioneze proiectele cu succes de la început până la final.
 • Durabilitate și buget: Instruirea s-a încheiat cu discuții despre asigurarea durabilității proiectului și elaborarea bugetului. Aceste aspecte sunt cruciale pentru gestionarea eficientă a resurselor și pentru asigurarea continuității proiectelor pe termen lung.

Seminarul a oferit, de asemenea, sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru a răspunde la nelămuriri și pentru a consolida înțelegerea participanților.

Astfel, Fundația LIDMoldova și-a consolidat competențele în domeniul scrierii proiectelor și este dispusă în continuare să aplice în practică noile cunoștințe și abilități în proiectele de dezvoltare comunitară. 

Summitul Europei de Est III: Conturarea Viitorului Uniunii Europene într-o Lume în Schimbare

Summitul Europei de Est III, desfășurat la Praga pe 8 și 9 septembrie 2023, organizat de Fundația
Friedrich Naumann
, a adunat un grup divers de experți și lideri de gândire pentru a discuta viitorul
Uniunii Europene și rolul său în constelația în evoluție a puterilor globale. Acest summit, marcat de
discuții informative și o agendă orientată spre viitor, a abordat mai multe subiecte critice de relevanță
contemporană.


Reconstrucția Post-Război a Ucrainei și Rolul UE
Una dintre dezbaterile pivotale din cadrul Summitului Europei de Est III s-a concentrat asupra
reconstrucției Ucrainei după ani de conflict și asupra rolului Uniunii Europene în facilitarea
reconstrucției acesteia. Participanții au explorat strategii și inițiative menite să reconstituie stabilitatea,
să promoveze creșterea economică și să consolideze instituțiile democratice din Ucraina. Summitul a
subliniat angajamentul UE de a sprijini parcursul Ucrainei către un viitor prosper și democratic.


Viitorul UE în Timpul Alegerilor, Derapajelor Democratice și Extinderii
În mijlocul peisajelor politice în evoluție, Summitul Europei de Est III a examinat provocările cu care
se confruntă Uniunea Europeană, în special în perioadele de alegeri și în contextul preocupărilor
legate de derapajele democratice în anumite state membre. Experții și delegații, printre care și Igor
Ciurea, președintele Fundației laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare LID Moldova, s-au angajat
în dezbateri intense despre rolul în evoluție al UE și importanța menținerii valorilor democratice în
cadrul Uniunii. De asemenea, s-a discutat despre extinderea și posibila includere a unor noi state
membre ca elemente cruciale pentru viitorul UE.


Poziția Europei în Context Global: Rusia, China și SUA
În contextul peisajului internațional în schimbare rapidă, summitul a analizat rolul Europei în lume,
inclusiv relațiile sale cu marile puteri globale precum Rusia, China și Statele Unite. Dezbaterile au
evidențiat necesitatea ca Europa să se afirme diplomatic, economic și politic pe scena globală, în timp
ce navighează în relațiile complexe cu aceste puteri cheie.


Structura Summitului și Participanții
Summitul Europei de Est III a fost structurat pentru a maximiza implicarea și colaborarea dintre
participanți. A început cu o sesiune online la 31 august 2023, în cadrul căreia participanții au fost
împărțiți în trei grupuri pentru a facilita consecvența discuțiilor. Astfel participanții au avut ocazia să
facă schimb de idei și viziuni, pregătind terenul pentru evenimentul principal de la Praga.
Summitul fizic de la Praga, desfășurat pe 8 și 9 septembrie, a fost onorat de prezența unor experți
distinși din diferite domenii. De menționat că discuțiile din cadrul summitului au cuprins alegerile
cruciale din 2023 din Slovacia, Estonia și Polonia, care au avut implicații semnificative pentru direcția
viitoare a acestor națiuni și a Uniunii Europene în ansamblu.
Participanții cheie proveneau din organizații precum Institutul pentru Educație Economică, Asociația
Afacerilor Internaționale și VoxUkraine. Diversitatea experiențelor și expertizei lor au oferit o

perspectivă holistică asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă Europa de Est și
Uniunea Europeană.
Summitul Europei de Est III, cu dezbaterile și abordarea sa orientată spre viitor, a oferit o platformă
pentru a aborda problemele din regiune și pentru a contura o cale către o Uniune Europeană mai
puternică și mai unită într-un peisaj global în schimbare constantă, fiind elaborat documentul de
poziție. Pe măsură ce Europa navighează în dinamica geopolitică complexă și își propune să-și
întărească poziția pe scena mondială, astfel de adunări, precum acest summit, sunt instrumentale în
modelarea viitorului său.

“LID Moldova’s Annual Report 2022: A Year of Impact and Growth”


LID Moldova’s Annual Report 2022: A Year of Impact and Growth


LID Moldova, a leading non-profit organization dedicated to promoting sustainable development in Moldova, has recently released its annual report for the year 2022. The report highlights the organization’s achievements, challenges, and future goals.

The annual report of LID Moldova is a comprehensive document that provides an overview of the organization’s activities, projects, and impact on the community. The report covers various aspects of the organization’s work, including environmental sustainability, social inclusion, and economic development.

In 2022, LID Moldova implemented several projects aimed at promoting sustainable development in Moldova. One of the most significant projects was the Green Schools Initiative, which aimed to improve the environmental sustainability of Moldova’s schools. The initiative involved the installation of solar panels, energy-efficient lighting, and other environmentally friendly features in several schools across the country.

In addition to the Green Schools Initiative, LID Moldova also launched several other projects in 2022, including the Women in Business Program, which aimed to promote entrepreneurship among women in Moldova, and the Youth for Sustainable Development Program, which aimed to empower young people to take an active role in promoting sustainable development.

Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, LID Moldova was able to make significant progress in achieving its goals in 2022. However, the organization also faced several challenges, including limited funding and the need for greater collaboration with government agencies and other stakeholders.

Looking ahead, LID Moldova has set ambitious goals for the coming years, including expanding its programs to reach more people across Moldova and working more closely with government agencies to promote sustainable development at the national level. The organization is also committed to continuing its efforts to promote environmental sustainability, social inclusion, and economic development in Moldova.

In conclusion, the release of LID Moldova’s annual report for the year 2022 highlights the organization’s commitment to promoting sustainable development in Moldova. The report provides valuable insights into the organization’s achievements, challenges, and future goals, and serves as a roadmap for the organization’s continued efforts to create a more sustainable and equitable future for all Moldovans.

You can find the Annual Report down here:

Raport-LID-Moldova_compressed

Cărbuna, satul unde tehnologia și ecologia se îmbină în beneficiul comunității

Cărbuna, satul unde tehnologia și ecologia se îmbină în beneficiul comunității


Primarul Consantin Cecoi, care a participat la mai multe activități și campanii organizate de LID Moldova pe parcursul mandatului său de primar independent a implementat cu succes un proiect ce implică utilizarea energiei regenarabile prin intermediul panourilor foto-voltaice.

Satul Cărbuna, din raionul Ialoveni, este o localitate mică, dar exemplară în ceea ce privește îmbinarea dintre tehnologie și ecologie, în beneficiul comunității locale. Prin intermediul unui proiect guvernamental, localitatea a reușit să renunțe la sursele de energie tradiționale și să folosească surse regenerabile pentru iluminatul stradal. Într-un interviu cu primarul Constantin Cecoi, aflăm detalii despre procesul de implementare a proiectului, impactul acestuia, continuitate și viziuni de viitor.


Sursa de inspirație pentru proiectul de alimentare cu energie regenerabilă a fost primarul satului Feștelița, raionul Ștefan-Vodă, care a implementat un proiect similar. Primarul Constantin Cecoi a scris proiectul adaptat necesităților și cerințelor specifice ale satului Cărbuna. În ceea ce privește funcționarea proiectului, energia produsă de panourile fotovoltaice este livrată în rețea pe timp de zi, iar noaptea energia necesară este preluată din rețea. Surplusul de energie este redirecționat către alte locuri de consum, cum ar fi școala sau grădinița.

Proiectul a fost implementat prin intermediul programului “Diaspora Acasă Reușește”. Guvernul Republicii Moldova a alocat 250 de mii de lei, cetățenii din diasporă – 158 de mii de lei, primăria satului Cărbuna – 120 de mii de lei, Consiliul Raional – 20 de mii de lei și un ONG local, Proiectul Casa Mare, a venit cu o contribuție de 1000 de euro.


Primarul Constantin Cecoi a declarat că intenționează să continue acest proiect, depunând un proiect nou, care vizează sondele de apeduct din localitate. În ceea ce privește procesul de depunere a proiectului, acesta implică un formular de aplicare, un set de reguli financiare care trebuie respectate și o limită maximă de 500 de mii de lei pentru proiect și minimă de 300 de mii de lei, iar sumele cheltuite suplimentar sunt acoperite de către fondurile oferite de diasporă. Contribuția primăriei trebuie să fie mai mică de 100 de mii de lei, iar cea a Guvernului de 250 de mii de lei. ONG-urile, sponsorii sau partenerii pot dona cât doresc.

Cărbuna este un exemplu strălucit de localitate care a reușit să implementeze un proiect ecologic și durabil, care va avea beneficii în timp pentru comunitatea locală și pentru mediul înconjurător.

Rezultatele chestionarului privind antreprenoriatul în Moldova

Analiza rezultatelor chestionarului privind antreprenoriatul în Republica Moldova


Fundația Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare ,,LID Moldova’’ a realizat cu succes un chestionar de evaluare, scopul căruia a fost evaluarea cunoștințelor despre antreprenoriat și startup-uri ale tinerilor, intenția de a lansa afaceri și identificarea barierelor pe care aceștea le întâmpină. Rezultatele chestionarului vor fi valorificate pentru a promova cultura antreprenorială și inițiativele tinerilor, dezvoltând etapizat economia locală și optimizând treptat societatea. Pentru a vă familiariza cu structura chestionarului și a analiza varietatea de răspunsuri oferite de participanți, dați clic pe link-ul:


Proiectul,, Activarea Potențialului Economic al Tinerilor ( APET ) este organizat cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău și Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate

Policy Paper “Privire de ansamblu asupra ecosistemului de start-up. Cele mai bune practici și recomandări pentru Moldova”


Policy Paper “Privire de ansamblu asupra ecosistemului de start-up. Cele mai bune practici și recomandări pentru Moldova”Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID) Moldova a lansat un document de politici intitulat “Privire de ansamblu asupra ecosistemului start-up. Cele mai bune practici și recomandări pentru Moldova”, ca parte a proiectului APET. Proiectul își propune să abordeze șomajul în rândul tinerilor din Moldova prin promovarea antreprenoriatului și a activităților independente ca mijloc de a obține o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în sectorul antreprenorial. Documentul a fost creat cu ajutorul mai multor experți și analiști internaționali din Estonia, Polonia, Marea Britanie și România, care au împărtășit experiențele țărilor lor în domeniul antreprenoriatului.

Proiectul APET este o intervenție complexă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor la nivel național. Proiectul își propune să informeze cel puțin 50.000 de tineri cu privire la oportunitățile și programele de sprijinire a tinerilor antreprenori și să formeze cel puțin 500 de tineri printr-un curs online, în cadrul unei campanii naționale de 3 luni. Echipa LID Moldova are o experiență vastă de lucru în domeniul dezvoltării societății civile și al elaborării politicilor economice și de afaceri.

Documentul de politici oferă o analiză a instrumentelor de dezvoltare a ecosistemului de start-up-uri din Moldova și oferă recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a acestuia. Documentul include, de asemenea, un mecanism de susținere a finanțării start-up-urilor și formarea unei rețele de advocacy pentru start-up-uri. Prin intermediul sondajelor și analizelor, documentul creează un ghid de orientare pentru tineri și oferă informații relevante despre situația actuală a sectorului antreprenorial în rândul tinerilor din Moldova.

Documentul reprezintă un pas important către o economie durabilă și eficientă în Moldova. Prin abordarea barierelor care îi împiedică pe tineri să se angajeze pe cont propriu, documentul creează o cale pentru o dezvoltare economică durabilă. Proiectul APET și documentul de politici oferă o abordare cuprinzătoare a dezvoltării competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor și reprezintă un model pe care îl pot urma atât Republica Moldova, cât și alte țări.

Puteți accesa publicația urmârind linkul de mai jos

Policy-paper-Startups

Anunț | Tender pentru servicii de imprimare a materialelor promoționale


Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova” organizează un tender pentru servicii de imprimare a materialelor promoționaleLaboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) este un Think-Do Tank, independent, non-profit, neguvernamental și nepartizan din Republica Moldova. A fost fondat în 2019 în baza viziunii unui stat modern și liber. Organizația își desfășoară activitatea în baza legislației Republicii Moldova, a statului organizației, a planului strategic și a actelor interne de reglementare. 

În perioada anului 2023, LID Moldova va implementa o serie de proiecte recurente finanțate de  Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF), dar și alți parteneri, iar în acest context, organizația va avea nevoie de servicii de Imprimate pentru a asigura îndeplinirea cu succes ale obiectivelor proiectelor.

Obiectivul licitaţiei:  Selectarea unei companii care va presta servicii de Imprimare a materialelor.

 1. Criteriile de Selectare:
 • Experiență: Experiența anterioară a companiei în furnizarea de servicii similare altor ONG-uri sau organizații similare.
 • Calitatea serviciilor: Calitatea serviciilor furnizate de companie, precum și experiența și calificările personalului.
 • Cost: Costul mediu al serviciilor și modul în care se încadrează în bugetul ONG-ului.
 • Termen de livrare: Capacitatea de a livra, la necesitate, produsele solicitate în termene restrânse.
 1. Serviciile solicitate

Serviciile de imprimare includ: 

 • imprimarea designurilor solicitate de LID Moldova pe următoarele tipuri de materiale:
 1. Bannere;
 2. Carnete;
 3. Broșuri;
 4. Stickere;
 5. Tricouri;
 6. Fotografii;
 7. Pixuri;
 8. Calendare;
 9. Flyere;
 10. Pliante;
 11. Postere;
 12. Diplome;
 13. Mape;
 14. Bilete;
 15. Semne de Carte.
 • termenul de execuție să fie maxim de 5 zile lucrătoare, iar dacă acesta este depășit, organizația să fie adusă la cunoștință în prealabil.

Rezultatele aşteptate: Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Fundația Laboratorul de Inițiative Pentru Dezvoltare „LID Moldova” în  termenii de referinţă şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi „LID Moldova”).

Termenul limită de depunere a ofertelor:  21.02.2023.

Companiile interesate vor aplica la concurs prin expedierea prin email a formularului de concurs (anexa 1) la adresele de email  info.lidmoldova@gmail.com și comunicare.lidmoldova@gmail.com, cu anexarea tuturor actelor menționate în aceasta și menționarea în subiectul emailului a textului “Concurs de selectare: Servicii de Imprimare”. La necesitate companiile aplicante pot include acte suplimentare, care consideră că sunt relevante procesului de selecție. 

Modalitatea de difuzare a informaţiei privind concursul:

 1. Anunţul şi termenii de referinţă au fost plasaţi pe pagina web www.lidmoldova.org la data de 08.02.2023
 2. Anunţul a fost plasat pe site-ul www.civic.md la data de 08.02.2023.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să-l contactaţi pe Bînzari Dragoș, Manager de Proiecte în cadrul Fundației Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova”,  tel: (+373) 79 151 924, projects.lidmoldova@gmail.com.

Îndemnăm întreprinderile să completeze Anexa 1 și să transmită documentul completat la adresele de e-mail atașate. Anexa 1 poate fi găsită urmărind linkul atașat Aici

*Dosarul de participare va fi transmis până în data de 21 februarie 2023, prin e-mail la adresa projects.lidmoldova@gmail.com cu mențiunea “Companie de prestare a serviciilor de Imprimare”. Se va include un preț mediu cu includerea tuturor taxelor aferente, inclusiv TVA. Numărul de ore de lucru va fi agreat suplimentar în dependență de necesitățile organizației

Anunț | Tender pentru prestare servicii de Transport


Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova” organizează un tender pentru servicii de TransportLaboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) este un Think-Do Tank, independent, non-profit, neguvernamental și nepartizan din Republica Moldova. A fost fondat în 2019 în baza viziunii unui stat modern și liber. Organizația își desfășoară activitatea în baza legislației Republicii Moldova, a statului organizației, a planului strategic și a actelor interne de reglementare. 

În perioada anului 2023, LID Moldova va implementa o serie de proiecte recurente finanțate de  Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF), dar și alți parteneri, iar în acest context, organizația va avea nevoie de servicii Transport prin intermediul autovehiculelor pe întreg teritoriul țării pentru a asigura îndeplinirea cu succes ale obiectivelor proiectelor.

 1. Criteriile de Selectare:
 • Experiență: Experiența anterioară a companiei în furnizarea de servicii similare altor ONG-uri sau organizații similare.
 • Calitatea serviciilor: Calitatea serviciilor furnizate de companie, precum și experiența și calificările personalului.
 • Cost: Costul mediu al serviciilor pe oră de lucru și modul în care se încadrează în bugetul ONG-ului.
 • Accesibilitate: Capacitatea prestatorului de a fi accesibil, la necesitate, în termen restrâns de timp
 1. Serviciile solicitate

Se solicită oferta comercială din partea prestatorilor de servicii de transport, care pot asigura transportul persoanelor pe tot parcursul anului. Adițional oferta comercială trebuie să satisfacă următoarele specificații tehnice:

 • Transportatorul este obligat să efectueze o inspecție tehnică regulată conform standardelor europene, pentru a verifica dacă vehiculul sau echipamentul utilizat îndeplinește cerințele de siguranță și performanță.
 • De asemenea, transportatorul trebuie să asigure călătorilor o calitate adecvată a serviciilor și a facilităților, în conformitate cu standardele naționale și internaționale. Aceasta poate include asigurarea unui nivel adecvat de confort și siguranță pentru călători, precum și accesibilitatea la servicii și facilități cum ar fi informații, servicii de bord, etc.

Rezultatele aşteptate: Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Fundația Laboratorul de Inițiative Pentru Dezvoltare „LID Moldova” în  termenii de referinţă şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi „LID Moldova”).

Termenul limită de depunere a ofertelor:  21.02.2023.

Companiile interesate vor aplica la concurs prin expedierea prin email a formularului de concurs (anexa 1) la adresele de email  info.lidmoldova@gmail.com și comunicare.lidmoldova@gmail.com, cu anexarea tuturor actelor menționate în aceasta și menționarea în subiectul emailului a textului “Concurs de selectare: Servicii de Transport prin intermediul autovehiculelor pe întreg teritoriul țării”. La necesitate companiile aplicante pot include acte suplimentare, care consideră că sunt relevante procesului de selecție. 

Modalitatea de difuzare a informaţiei privind concursul:

 1. Anunţul şi termenii de referinţă au fost plasaţi pe pagina web www.lidmoldova.org la data de 07.02.2023
 2. Anunţul a fost plasat pe site-ul www.civic.md la data de 07.02.2023.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să-l contactaţi pe Bînzari Dragoș, Manager de Proiecte în cadrul Fundației Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova”,  tel: (+373) 79 151 924, projects.lidmoldova@gmail.com

Îndemnăm întreprinderile să completeze Anexa 1 și să transmită documentul completat la adresele de e-mail atașate. Anexa 1 poate fi găsită urmărind linkul atașat Aici

*Dosarul de participare va fi transmis până în data de 21 februarie 2023, prin e-mail la adresa projects.lidmoldova@gmail.com cu mențiunea “Companie de prestare a serviciilor de Imprimare”. Se va include un preț mediu cu includerea tuturor taxelor aferente, inclusiv TVA. Numărul de ore de lucru va fi agreat suplimentar în dependență de necesitățile organizației

Anunț | Tender pentru prestare servicii Foto-Video și servicii de locațiune sală pe parcursul anului 2023


Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova” organizează un tender pentru servicii Foto-Video și servicii de locațiune sală pe parcursul anului 2023Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) este un Think-Do Tank, independent, non-profit, neguvernamental și nepartizan din Republica Moldova. A fost fondat în 2019 în baza viziunii unui stat modern și liber. Organizația își desfășoară activitatea în baza legislației Republicii Moldova, a statului organizației, a planului strategic și a actelor interne de reglementare. 

În perioada anului 2023, LID Moldova va implementa o serie de proiecte recurente finanțate de  Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF), dar și alți parteneri, iar în acest context, organizația va avea nevoie de servicii Foto-Video și servicii de locațiune sală pentru a asigura îndeplinirea cu succes ale obiectivelor proiectelor.

Obiectivul licitaţiei: LID Moldova solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova cu obiectivul de a contracta una sau câteva companii media care să producă reportaje foto și video, spoturi audio și video, animații și alte produse digitale relevante activității sale, conform condițiilor indicate în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi „LID Moldova”) pentru perioada anului 2023.  

 1. Criteriile de Selectare:
 • Experiență: Experiența anterioară a companiei în furnizarea de servicii similare altor ONG-uri sau organizații similare.
 • Calitatea serviciilor: Calitatea serviciilor furnizate de companie, precum și experiența și calificările personalului.
 • Cost: Costul mediu al serviciilor pe oră de lucru și modul în care se încadrează în bugetul ONG-ului.
 • Termen de livrare: Capacitatea de a livra, la necesitate, produsele solicitate în termene restrânse.
 1. Serviciile solicitate

Serviciile Foto-Video includ:

 • Elaborarea în strânsă colaborare cu „LID Moldova”a scenariilor și scripturilor de producție media;
 • Înregistrări video și audio de calitate înaltă;
 • Post-producția materialelor video și audio;
 • Prelucrarea fotografiilor;
 • Reportaje video, istorii umane– stil jurnalistic, video narativ, cu deplasare în teren, intervievarea a circa 3-4 persoane, durată de maxim 5 minute; 
 • Vox-populi – compilație video cu durata de circa 2 minute, care include interviuri scurte luate oamenilor în spațiul public și elemente grafice de bază;
 • Spoturi video de campanie– tip promo, cu o durată de până la 2 minute, tip film, pentru a promova un mesaj sau o idee;
 • Animație 2D– video animat cu până la 3 caractere și elemente grafice în mișcare (motion graphic video); 
 • Video explicative sau de prezentare– tip tutorial, cu 1-2 persoane filmate și grafică 2D animată ca element de suport;
 • Spoturi audio de campanie– tip promo, cu o durată de până la 30 de secunde – voce și sound design; 
 • Podcast– audio explicativ narativ cu o durată de 10 minute, producție audio, sound design;
 • Reportaje foto– imagini captate în cadrul evenimentelor LID cu prelucrare și aplicare watermark. 

Serviciile de locațiune includ:

 • Posibilitatea de a avea acces la sală pe întreg parcursul săptămânii;
 • Posibilitatea de a conduce filmări/sesiuni foto în sala oferită;
 • Posibilitatea de înregistra emisiuni video/audio în sala oferit

Rezultatele aşteptate: Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Fundația Laboratorul de Inițiative Pentru Dezvoltare „LID Moldova” în  termenii de referinţă şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi „LID Moldova”).

Termenul limită de depunere a ofertelor:  21.02.2023.

Companiile interesate vor aplica la concurs prin expedierea prin email a formularului de concurs (anexa 1) la adresele de email  info.lidmoldova@gmail.com și comunicare.lidmoldova@gmail.com, cu anexarea tuturor actelor menționate în aceasta și menționarea în subiectul emailului a textului “Concurs de selectare: Servicii Foto-Video și locațiune sală”. La necesitate companiile aplicante pot include acte suplimentare, care consideră că sunt relevante procesului de selecție. 

Modalitatea de difuzare a informaţiei privind concursul:

 1. Anunţul şi termenii de referinţă au fost plasaţi pe pagina web www.lidmoldova.org la data de 07.02.2023
 2. Anunţul a fost plasat pe site-ul www.civic.md la data de 07.02.2023.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să-l contactaţi pe Bînzari Dragoș, Manager de Proiecte în cadrul Fundației Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova”,  tel: (+373) 79 151 924, projects.lidmoldova@gmail.com.

Îndemnăm întreprinderile să completeze Anexa 1 și să transmită documentul completat la adresele de e-mail atașate. Anexa 1 poate fi găsită urmărind linkul atașat Aici.

*Dosarul de participare va fi transmis până în data de 21 februarie 2023, prin e-mail la adresa projects.lidmoldova@gmail.com cu mențiunea “Companie de prestare a serviciilor de Imprimare”. Se va include un preț mediu cu includerea tuturor taxelor aferente, inclusiv TVA. Numărul de ore de lucru va fi agreat suplimentar în dependență de necesitățile organizației