Șapte pași pentru introducerea votului prin internet în Republica Moldova

Una din modalitățile de vot alternativ despre care se discută tot mai des în Republica Moldova este votarea prin internet, având în considerare multiplele avantaje pe care le prezintă, odată implementat. Votarea online este comodă, poate avea loc din orice locație unde există o conexiune internet, fiind și cea mai ieftină modalitate de vot, atât din perspectiva votantului, cât și a autorităților care organizează alegerile. Cetățenii pot vota de mai multe ori și doar ultima opțiune de vot va rămâne valabilă, fapt ce exclude orice posibilitate de influențare a opțiunii de vot de către alte persoane. Toate procesele conexe votului online au loc rapid și sigur, inclusiv înregistrarea alegătorilor, verificarea identității lor, exprimarea nemijlocită a votului, numărarea voturilor, transmiterea și înregistrarea rezultatelor finale, aspectele de audit după finalizarea alegerilor.

Aceasta este una din concluziile principale care au motivat mai multe organizații ale societății civile și centre de cercetare din cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) să propună o foaie de parcurs pentru introducerea votului prin internet în Republica Moldova. Documentul este prezentat în special în atenția Comisiei Electorale Centrale, Parlamentului, Guvernului și Președinției Republicii Moldova.

Potrivit semnatarilor, există și o serie de provocări pe care le comportă introducerea votului prin internet cum ar fi (a) aspecte de credibilitate în procesele de guvernare electronică, (b) mecanismele și procesele de identificare digitală, (c) încrederea în principiile electorale și în integritatea instituțiilor implicate care organizează procesul de vot. Date fiind provocările de ordin regional la adresa securității Republicii Moldova, o altă constrângere ține de asigurarea securității cibernetice și a rezilienței soluției tehnice pentru înregistrarea și contabilizarea votării online. Totuși, aceste probleme pot fi adresate și soluționate de către autorități la etapele de pregătire și testare a votării online, pentru a facilita gestionarea optimă a procesului de vot.

Actualmente, Republica Moldova are o oportunitate unică de implementare a votului online, având practic toată infrastructura necesară, inclusiv diferite instrumente de autentificare digitală securizată, cadru tehnic legal, o deschidere largă din partea autorităților în dezvoltarea acestui sistem și o înțelegere mult mai bună, din partea societății, despre funcționarea votului online și avantajele pe care le poate genera.

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova prevedere efectuarea unei analize actualizate a fezabilității și a modului de implementare a votului prin internet, cu pilotarea acestuia la unul din următoarele exerciții electorale. Reamintim că în anul 2016 cu sprijinul UNDP Moldova a fost realizat pentru Comisia Electorală Centrală primul studiu de fezabilitate privind votul prin internet.

În acest context, semnatarii propun o serie de acțiuni necesare dezvoltării sistemului de vot prin internet în Republica Moldova:

  1. Dezbateri cât mai largi în societate despre principiile de funcționare a votului prin internet, avantajele implementării acestuia și riscurile asociate.
  2. Formarea grupului de lucru executiv pe subiectul dezvoltării votului online și conceptualizarea primară a proiectului.
  3. Modificări legale necesare, prin consens politic cât mai larg posibil.
  4. Sporirea continuă a capacităților de identificare digitală securizată și a numărului de utilizatori ai mecanismelor de autentificare digitală.
  5. Crearea, testarea preliminară și îmbunătățirea, ca urmare a rezultatelor testării, a funcționalității tehnice, de utilizare și de securitate a soluției de vot online.
  6. Testarea soluției tehnice, în cadrul unor alegeri simulate sau care nu au efect juridic major.
  7. Introducerea limitată, în interiorul țării, a posibilității de vot online la alegerile locale din 2023 și introducerea plenară, inclusiv în diasporă, pentru alegerile prezidențiale din 2024 și parlamentare din 2025.

Organizațiile semnatare*:

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova)

Asociația Promo-LEX

Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”

Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale “ECOU”

Centrul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului

Asociația pentru Dezvoltare Regională „Habitat”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”

Asociația Obștească „Vesta”

Asociația Obștească „Soarta”

Asociația Keystone Moldova

Asociația Presei Electronice (APEL)

Alianța INFONET

*NOTĂ: Lista semnatarilor este deschisă. Organizațiile care ar dori să sprijine propunerile sunt invitați să comunice interesul la adresa mihai.mogildea@ipre.md.

Prezentul Non-Paper a fost elaborat cu contribuția inițială a experților Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova). Propunerile au fost revizuite și completate în rezultatul sesiunilor de dialog de politici cu participarea actorilor publici principali, membrilor Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) și altor organizații ale societății civile. Inițiativa dată a fost realizată în cadrul proiectului IPRE „Poduri de Legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare al Republicii Moldova”, implementat cu susținerea oferită de Fundația Soros Moldova.