Fundația Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) solicită oferte de preț pentru trei tipuri de servicii:

 1. Servicii de PR, comunicare, copy-writing și social media marketing.
  LOT 1:
  Servicii de copywriting și comunicare. Serviciile includ dar nu se limitează la elaborarea de texte pentru postările social media, comunicate de presă, emailuri, comunicate post-eveniment pentru parteneri, presa și publicul larg, alte produse text care sporesc vizibilitatea activităților proiectelor implementate de organizație.
  Prețul va fi indicat per zi/ore de lucru.

  LOT 2:
  Servicii de social media marketing și promovare în media profesionistă: Serviciile vor include definirea scopului și strategiilor de promovare în social media și presa profesionistă, definirea rezultatelor preconizate, setarea și administrarea publicității plătite prin platformele social media, alte activități necesare pentru sporirea vizibilității activităților în mediul online și în resursele media profesioniste.

  Termeni de referință pentru servicii de PR, comunicare, copy-writing și SMM

 2. Servicii foto-video și design. Eligibilitatea: persoanele care dispun de experiență, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video și foto. Serviciile includ, dar nu se limitează la, participarea în cadrul proiectelor organizate de LID Moldova și livrarea materialelor vizuale, salvate în formatul corespunzător pentru a fi distribuite atât pe rețelele sociale, cât și pe pagina web a Fundației. Realizarea produselor media indicate (filmare, montaj, editare, sonorizare), după scenariul aprobat de echipa LID Moldova.Termeni de referință pentru Servicii foto-video și design
 3. Servicii IT. Serviciile IT includ, dar nu se limitează la, crearea, și dezvoltarea paginilor web, oferirea de suport tehnic, mentenanță IT. Experiența cu mai multe limbaje de programare reprezintă un avantaj, experiență de muncă în cadrul proiectelor este obligatorie.Termeni de referință pentru Servicii IT

Mai multe detalii despre poziție, calificare și cerințe poți găsi în Termenii de Referință ai fiecărei poziții.

Persoanele interesate vor transmite un dosar (pentru fiecare tip de servicii separat), care conține:

 • CV cu indicarea a cel puțin 2 contracte similare anterior implementate;
 • Oferta financiară per zi.

Dosarul de participare va fi transmis prin e-mail la adresa comunicare.lidmoldova@gmail.com cu mențiunea corespunzătoare a fiecărui tip de servicii.

Fundația Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova” (LID Moldova) este un think-do tank, independent, non-profit, neguvernamental și non-partizan din Republica Moldova.
Direcțiile strategice ale organizației sunt: (i) cercetare, inovație și dezvoltare economică, (ii) e-transformare și modernizarea serviciilor publice, (iii) abilitarea și promovarea agenților schimbării
Conform statutului organizației, LID Moldova desfășoară mai multe activități pentru atingerea priorităților propuse, inclusiv: întocmește analize, studii, desfășoară campanii și alte activități în domeniul social și economic; instruiește și susține alte ONG-uri din regiune cu același profil.
LID Moldova implementează în acest an mai multe proiecte: „Champions of Change 2022”, “Activating the innovative economic potential in RM”, „The Best Way Bulletin”, „Activarea Potențialului Economic al Tinerilor (APET)”, „Your Voice in the Parliament”, ș.a. În acest scop organizația lansează acest apel de selecție a companiilor care prestează servicii în domeniile PR și comunicare, copy-writing și social media marketing.