LIDFLASH | Constantin CHILIAN | expert LID Moldova [21.09.2022]

La 6 septembrie 2022, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă, în mod repetat, o sesizare privind controlul constituționalității prevederilor articolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (în redactarea Legii nr. 222 din 4 decembrie 2020), depusă de Consiliul Superior al Magistraturii. În mod special, Curtea a fost de acord cu legea de modificare a modului de stabilire a pensiei pentru judecători, promovat în tandem de Guvernul CHICU și deputații Dan Perciun și Radu Marian.

Până la modificări, judecătorul trebuie să întrunească următoarele condiții pentru a beneficia de pensie specială în mărime de 55 % din salariu mediu lunar:

  1. să atingă vârstă de 50 de ani;
  2. să aibă o vechime generală de muncă de cel puțin 20 de ani;
  3. să aibă lucrați cel puțin 12 ani și 6 luni în funcția de judecător;
  4. iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3 %, dar în total nu mai mult de 80 % din salariu mediu.

De fapt, politicienii au fost deranjați de faptul că judecătorii au posibilitate legală de a beneficia de o pensie în mărime de 80 % din salariu lor mediu. Cu toate acestea, pentru a avea o asemenea pensie, judecătorul trebuia să aibă un stagiu de cotizare de 31 de ani (!!!!!). Din acest motiv, politicul a recurs la modificări legislative.

Astfel, Curtea a observat că reforma vârstei de pensionare și a vechimii în muncă a judecătorilor face parte dintr-o serie de măsuri orientate spre majorarea vârstei generale de pensionare și a stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea dreptului la pensie [a se vedea articolele 41 alin. (1) și 42 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998]. În acest sens, orice bărbat sau femeie va putea beneficia de pensie dacă va avea vârsta de pensionare de 63 de ani și un stagiu de cotizare de 34 de ani.

După modificări, potrivit Legii nr. 222 din 4 decembrie 2020, judecătorul trebuie să întrunească următoarele condiții pentru a beneficia de pensie specială în mărime de 55 % din salariu mediu lunar:

  1. să atingă vârstă de 63 de ani;
  2. să aibă o vechime generală de muncă de 34 de ani;
  3. să aibă lucrați cel puțin 15 în funcția de judecător;
  4. iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3 %, dar în total nu mai mult de 80 % din salariu mediu.

Cu alte cuvinte, judecătorul nu poate ieși la pensie la 50 de ani, trebuie să lucreze cu 14 ani mai mult în general și cu 2 ani și 6 luni în funcție judecător. La prima vedere, ar părea ceva similar. În acest sens, Curtea Constituțională a subliniat că Legea nr. 222 din 4 decembrie 2020 nu modifică caracterul special al pensiei judecătorilor. Probabil, s-a avut în vedere că se păstrează aceeași mărime a pensiei. În orice caz, Curtea Constituțională a statut un principiu că „trebuie să garanteze drepturi reale și efective, nu unele teoretice și iluzorii” (a se vedea HCC nr. 17 din 4 iunie 2018, parag. 69).

Potrivit calculului practic efectuat de Curtea Constituțională și de politic, un judecător ar putea beneficia de pensia specială în mărime de 80 % din salariu doar dacă are un vechime de muncă generală de 42 de ani (34 de ani (55 % mărime) + 1 (an) (3 %) și așa mai departe). Este evident că formula de calcul al pensiei arată o diferență enormă între un stagiu de cotizare de 31 (34) de ani comparativ cu 42 de ani. Este cu 8 ani mai mult decât în condițiile unei pensii ordinare. Probabil, anume acest fapt, face pensia judecătorilor mult mai specială.

În mod practic, un tânăr termină liceul la 18 ani și începe facultatea de drept cu gândul de a deveni judecător, pe care o va absolvi la 22 de ani. Mai face, în mod obligatoriu, Institutul Național de Justiție de circa 2 ani, pe care îl termină la 24 de ani. Ulterior, acest tânăr participă la mai multe concursuri pentru a accede în funcția de judecător pe la 26 – 30 de ani. Cu alte cuvinte, viitorul judecător trebuie să înceapă să lucreze la 21 de ani pentru a avea pensie specială, fără a termina studiile universitare sau de altă natură.

Un alt exemplu, ar fi al subsemnatului. Am început să lucrez după facultatea de drept în anul 2012. Judecător am devenit la 30 de ani. La pensie ar trebui să ies în anul 2052. Totuși, pentru a avea o pensie specială în contextul noi legi trebuia să încep să lucrez în anul 2010, în anul 3 de facultate.

Cândva, Curtea Constituțională spunea că instituirea pensiei speciale pentru judecători nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensație parțială a obstacolelor ce rezultă din obligațiile și interdicțiile acestei funcții. În prezent, este necesar de conștientizat că lupta (politică) declarată împotriva unor judecători nu trebuie transformată o luptă împotriva „puterii judecătorești”, care fără garanții reale și eficiente nu va asigura arhitectura unui stat de drept. Mai simplu, judecători fără independență funcțională și personală vor putea fi doar niște accesorii al puterii politice.

Sursa foto: https://www.zdg.md