Anunț | Tender pentru prestare servicii de Transport


Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova” organizează un tender pentru servicii de TransportLaboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) este un Think-Do Tank, independent, non-profit, neguvernamental și nepartizan din Republica Moldova. A fost fondat în 2019 în baza viziunii unui stat modern și liber. Organizația își desfășoară activitatea în baza legislației Republicii Moldova, a statului organizației, a planului strategic și a actelor interne de reglementare. 

În perioada anului 2023, LID Moldova va implementa o serie de proiecte recurente finanțate de  Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF), dar și alți parteneri, iar în acest context, organizația va avea nevoie de servicii Transport prin intermediul autovehiculelor pe întreg teritoriul țării pentru a asigura îndeplinirea cu succes ale obiectivelor proiectelor.

  1. Criteriile de Selectare:
  • Experiență: Experiența anterioară a companiei în furnizarea de servicii similare altor ONG-uri sau organizații similare.
  • Calitatea serviciilor: Calitatea serviciilor furnizate de companie, precum și experiența și calificările personalului.
  • Cost: Costul mediu al serviciilor pe oră de lucru și modul în care se încadrează în bugetul ONG-ului.
  • Accesibilitate: Capacitatea prestatorului de a fi accesibil, la necesitate, în termen restrâns de timp
  1. Serviciile solicitate

Se solicită oferta comercială din partea prestatorilor de servicii de transport, care pot asigura transportul persoanelor pe tot parcursul anului. Adițional oferta comercială trebuie să satisfacă următoarele specificații tehnice:

  • Transportatorul este obligat să efectueze o inspecție tehnică regulată conform standardelor europene, pentru a verifica dacă vehiculul sau echipamentul utilizat îndeplinește cerințele de siguranță și performanță.
  • De asemenea, transportatorul trebuie să asigure călătorilor o calitate adecvată a serviciilor și a facilităților, în conformitate cu standardele naționale și internaționale. Aceasta poate include asigurarea unui nivel adecvat de confort și siguranță pentru călători, precum și accesibilitatea la servicii și facilități cum ar fi informații, servicii de bord, etc.

Rezultatele aşteptate: Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Fundația Laboratorul de Inițiative Pentru Dezvoltare „LID Moldova” în  termenii de referinţă şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi „LID Moldova”).

Termenul limită de depunere a ofertelor:  21.02.2023.

Companiile interesate vor aplica la concurs prin expedierea prin email a formularului de concurs (anexa 1) la adresele de email  info.lidmoldova@gmail.com și comunicare.lidmoldova@gmail.com, cu anexarea tuturor actelor menționate în aceasta și menționarea în subiectul emailului a textului “Concurs de selectare: Servicii de Transport prin intermediul autovehiculelor pe întreg teritoriul țării”. La necesitate companiile aplicante pot include acte suplimentare, care consideră că sunt relevante procesului de selecție. 

Modalitatea de difuzare a informaţiei privind concursul:

  1. Anunţul şi termenii de referinţă au fost plasaţi pe pagina web www.lidmoldova.org la data de 07.02.2023
  2. Anunţul a fost plasat pe site-ul www.civic.md la data de 07.02.2023.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să-l contactaţi pe Bînzari Dragoș, Manager de Proiecte în cadrul Fundației Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova”,  tel: (+373) 79 151 924, projects.lidmoldova@gmail.com

Îndemnăm întreprinderile să completeze Anexa 1 și să transmită documentul completat la adresele de e-mail atașate. Anexa 1 poate fi găsită urmărind linkul atașat Aici

*Dosarul de participare va fi transmis până în data de 21 februarie 2023, prin e-mail la adresa projects.lidmoldova@gmail.com cu mențiunea “Companie de prestare a serviciilor de Imprimare”. Se va include un preț mediu cu includerea tuturor taxelor aferente, inclusiv TVA. Numărul de ore de lucru va fi agreat suplimentar în dependență de necesitățile organizației

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *